BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) g), h) és i) pontjaiban foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2016. május 2. napján, valamint 2016. május 20. napján a Tulajdonos az alábbi határozatokat hozta:

1/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a Társaság 2016. április 1. napján a 6720 Szeged, Dugonics tér 11. sz. alatti fióktelepén, 2016. május 1. napján a 4025 Debrecen, Simonffy u. 25. és a 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9. sz. alatti fióktelepein megszűntette gazdasági működését, erre való tekintettel a Társaság fióktelepei közül ezen fióktelepeket törölni rendeli.

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság fióktelepe:        3527 Miskolc, Bajcsy – Zsilinszky utca 2-4.”

Fenti módosítás a Cégbíróságon is bejegyzésre került.

2/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) az Alapító Okirat 10.1. pontjának 8. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság tagjai felett a munkáltatói jogokat, amennyiben az Igazgatóság tagja munkaviszony keretében látja el tisztségét, az egyedüli tag (részvényes) gyakorolja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlását az adott területért felelős vezérigazgató látja el (a Részvény Üzletág esetében az elnök-vezérigazgató). A belső ellenőrök felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke látja el a Felügyelőbizottság egyetértésével.”

3/2016-05-02. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Szervezeti –és Működési Szabályzat rendelkezéseit akként módosítja, hogy a 2.2. pontjában a fióktelep módosítást átvezetni rendeli, a 2.5. és 3.2. pontoknak a 2/2016-05-02. sz. tagi határozattal érintett rendelkezéseit a 2/2016-05-02. sz. tagi határozatban foglaltak szerint módosítja, továbbá az SZMSZ mellékletét képező „Szervezeti Ábra” mellékletet hatályon kívül helyezi, és helyette új „Szerkezeti Ábra” mellékletet illeszt be.

6/2016 (05. 20.) sz. határozat

  1. Az Alapító az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslata, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló jelentése alapján, elfogadja a Társaság vezérigazgatójának a Társaság 2015. évi tevékenységéről szóló éves beszámolóját és a társaság mérlegét, amelynek
  • mérlegfőösszegét: 5.007.455.000.- HUF
  • adózott eredményét: 2.479.605.000,- HUF

összeggel hagyja jóvá.

  1. Az alapító az egyedüli részvényesnek fizetendő osztalék mértékét 2.500.000.000,- HUF-ban határozza meg.

Budapest, 2016. május 30.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.