BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Aegon Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF)

Az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap befektetési politikája:

Az Alapkezelő az Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap befektetési céljának megvalósítása érdekében az összegyűjtött tőkét elsősorban az
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokba fekteti. A Részalap az Aegon Andante Részalapok legkevésbé konzervatív tagja, amely
az alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci alapok mellett már kis súllyal részvényalapokba, valamint abszolút hozamú alapokba is fektet. A Részalap 10%
részvény, 50% kötvény, 20% pénzpiaci és 20% abszolút hozamú alap eszközarányt céloz meg. A Részalap nem kíván egyik befektetési alapból sem több
mint 20%-os súlyt tartani, kivéve az Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alapot, Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alapot, az Aegon Moneymaxx
Total Return Befektetési Alapot és az Aegon Bondmaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alapot. Továbbá a Részalap 20%-ot meghaladó mértékben
tarthatja portfóliójában az Aegon Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alapot és az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot.

Az részalapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat,
partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.