BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A Fidelity Funds – Global Technology Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a technológiai fejlődéshez, illetve termék-, folyamat- és szolgáltatásfejlesztéshez hozzájáruló vagy ezekből jelentős
mértékben profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte.Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül
is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például
származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek
között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC World Information Technology (N) index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.