BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)

Fidelity Global Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A Fidelity Funds – Global Demographics Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a demográfiai változásokból profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte. A befektetések olyan,
egészségügyi és fogyasztási cikkek gyártásával foglalkozó vállalatokra terjednek ki, amelyek jó eséllyel profitálnak a várható élettartam növekedéséből az
elöregedő társadalmakban, valamint a feltörekvő piacokon megtermelődő vagyonból. Az alap eszközeinek legfeljebb 30%-át feltörekvő piaci eszközökbe
fektetheti. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. A befektetések többsége vállalatok
szűkebb körének részvényeire korlátozódik, így a keletkező portfólió kevésbé diverzifikált. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet
kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse
a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC WORLD (N) index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.