BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

A JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund befektetési politikája:

A befektetés fő kitettsége: legalább 67%-os bruttó kitettség közvetlenül vagy származékos eszközök igénybevételével az USA-ban székhellyel rendelkező,
vagy gazdasági tevékenységük meghatározó részét ott kifejtő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaival szemben. A részalap rendszerint
nettó eszközeinek körülbelül 130%-a erejéig hosszú pozíciókat, 30%-a erejéig pedig (származékos eszközök igénybevételével) rövid pozíciókat tart fenn,
azonban a piaci körülmények függvényében eltérhet e célértékektől. A befektetés egyéb kitettsége: kanadai vállalatok. Származékos ügyletek felhasználása:
befektetési célok; hatékony portfóliókezelés; fedezeti ügyletek. Tőkeáttétel várható szintje származékos eszközökből: 60%, csak tájékoztató jelleggel. A
tőkeáttétel időről időre jelentősen meghaladhatja ezt a szintet. Az alap bázisdevizája: USD. Eszközdenomináció devizái: jellemzően USD.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat,
koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag
befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési
alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési
tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.