BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF)

Az alapról: Az eszközalap kizárólag a MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető.

Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Javasolt bef. idő: 5 év

Kocka besorolás: 3 / 7

Az eszközalap célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe fektetéssel, illetve közepes piaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

A MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési politikája:

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A portfólió maradék részét lekötött és látra szóló betétben tartja. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy a befektetési portfólió kialakítása során az Alapkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, árupiaci kockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.