BEJELENTKEZÉS

Kérjük, válassza ki, melyik felületre szeretne bejelentkezni:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapítói határozata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261; a “Társaság”) a befektetési alapkezelőkről szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) h) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2015. április 17. napján , a Tulajdonos az alábbi határozatot hozta:

1/2015.04.17. sz. határozat

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tagja (részvényese) az alábbi határozatot hozta:

Az egyedüli tag (részvényes) elfogadja a Társaság 2014. évben folytatott tevékenységről szóló igazgatósági jelentést.

Az egyedüli tag (részvényes) kijelenti, hogy tudomással bír arról a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Balázs Árpád könyvvizsgáló jelentéséről, miszerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült el, az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tudomásul bír továbbá a Felügyelő Bizottság írásbeli határozatáról, amely bizottság az éves beszámolót és kiegészítő mellékleteit elfogadni javasolja az egyedüli részvényesnek.

Az egyedüli tag (részvényes) a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Balázs Árpád könyvvizsgáló véleményének, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének ismeretében elfogadja az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy az eszközök és források végösszege 4.512.079.000,-HUF, az adózás előtti eredmény 2.114.819.000,-HUF, míg a társaság adózott eredménye 1.940.857.000,-HUF (nyereség).

Az egyedüli tag (részvényes) úgy dönt, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 2014. évi eredmény terhére összesen 1.800.000.000,-HUF összegű osztalékot fizet ki az egyedüli tag (részvényes) részére.

Budapest, 2015. április 28.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az oldal kizárólag tájékoztatásra szolgál, nem minősül ajánlatnak, illetve felhívásnak befektetésre vagy biztosítási szerződés megkötésére.
Amennyiben több információt szeretne kapni a termékekről, szolgáltatásokról kérjük, keresse bizalommal prémium tanácsadóinkat, vagy írjon a premium.ugyfel@alfa.hu e-mail címre.